Friday, March 16, 2018

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย ได้ทำพิธีลงเสาเอก

 พ.อ.สุวิทย์  วังยาว รอง ผบ.มทบ.๓๗ เป็นประธานในพิธี ลงเสาเอกการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย ใน วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น.

Thursday, February 9, 2017

ผศ... ได้จัดงานวันทหารผ่านศึก เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดยใช้พื้นที่สโมสรมณฑลทหารบกที่ ๓๗ เป็นสถานที่จัดงาน โดยมี  พลตรี บัญชา  ดุริยพันธ์  ผบ.มทบ.๓๗/หส.ผศ... เป็นประธานในพิธี


Tuesday, August 16, 2016

นายทองคำ  ทรายหมอ รอง หส.ผศ.ช.ร. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ร. ร่วมกิจกรรม ร้างป่าสร้างคน ครั้งที่ ๑๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จัน และพื้นที่ใกล้เคียง ณ สวนป่าชุมชนห้วยผาลาด บ้านกิ่วพร้าว ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จว.เชียงราย เมื่อ ๙ ก.ค.๕๙
นายทองคำ  ทรายหมอ รอง หส.ผศ.ช.ร. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ร. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดเชียงราย ให้นโยบายและรับทราบแนวทางการบริหารสมาคมในการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ณ  ผศ.ช.ร. เมื่อ ๘ ก.ค.๕๙ 


Monday, August 8, 2016

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตเชียงราย   
เมื่อ 4 สิงหาคม 2559

Wednesday, July 27, 2016นายอดุลย์  จันทร์คง ผช.หส.ผศ.ช.ร. น.ส.ปาลญาวีร์  ศรีวัฒนสาร  พนักงานสวัสดิการ ผศ.ช.ร. 

ตรวจสอบบันทึกถ้อยคำเพื่อขอเงินช่วยเหลือรายเดือน พลฯ สนิท กันแก้ว  ณ ภูมิลำเนาเลขที่ ๓๘
หมู่ที่ 4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จว.เชียงราย เมื่อ 14 มิ.ย.59


นายอดุลย์  จันทร์คง ผช.หส.ผศ.ช.ร. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  

ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จว.พะเยา เมื่อ 28 มิ.ย.58