Sunday, July 8, 2018

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2, 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2, 3 และ 4  ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561Friday, June 8, 2018

ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอภูซาง จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 5 มิถุนายน 2561 นางมณธิยา  กำจาย หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ช.ร. และคณะพนักงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยากิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

้เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ชื่อกิจกรรม "โครงการปฏิบัติงานตามแผนงานขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย" ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยมีทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน

Friday, March 16, 2018

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย ได้ทำพิธีลงเสาเอก

 พ.อ.สุวิทย์  วังยาว รอง ผบ.มทบ.๓๗ เป็นประธานในพิธี ลงเสาเอกการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย ใน วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น.

Thursday, February 9, 2017

ผศ... ได้จัดงานวันทหารผ่านศึก เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดยใช้พื้นที่สโมสรมณฑลทหารบกที่ ๓๗ เป็นสถานที่จัดงาน โดยมี  พลตรี บัญชา  ดุริยพันธ์  ผบ.มทบ.๓๗/หส.ผศ... เป็นประธานในพิธี


Tuesday, August 16, 2016

นายทองคำ  ทรายหมอ รอง หส.ผศ.ช.ร. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ร. ร่วมกิจกรรม ร้างป่าสร้างคน ครั้งที่ ๑๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จัน และพื้นที่ใกล้เคียง ณ สวนป่าชุมชนห้วยผาลาด บ้านกิ่วพร้าว ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จว.เชียงราย เมื่อ ๙ ก.ค.๕๙
นายทองคำ  ทรายหมอ รอง หส.ผศ.ช.ร. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ร. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดเชียงราย ให้นโยบายและรับทราบแนวทางการบริหารสมาคมในการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ณ  ผศ.ช.ร. เมื่อ ๘ ก.ค.๕๙